Předkové mé babičky Bohumily Řezákové pocházeli v naprosté většině ze Slezska. Výjimkou je právě rod Řezáků, který má počátek v pruských Hošťálkovicích, ještě s původním příjmením Řezáč.

Syn Jana Řezáče a Anny, Josef Řezáč (*1792), pacholek z Hošťálkovic, se roku 1818 oženil s Terezií Chvílovou z Třebovic jejíž předci pocházeli většinou z vesnic, které dnes již pohltila Ostrava – Matěj Chvíla, krejčí z Poruby, Jan Sladký, v roce 1672 šafář z Poruby, Jan Gaislar z Polanky, Jakub Žemla, kovář z Vřesiny, Toman Frisl ze Svinova.

V roce 1821 se Josef Řezáč a Terezie objevují v Orlové, kde Jan slouží jako panský dráb. Mají spolu 7 dětí, jejich syn Antonín, již nazývaný Řezák, orlovský havíř, si roku 1849 bere Helenu Konečnou z Lazů, která pochází z rozvětvené evangelické rodiny z Orlové a okolí a mezi jejímiž předky je i orlovský rychtář z počátku 18.stol. Jan Moldřík a porubský fojt Pavel Šimonek.

Jejich syn Antonín Řezák (*1853), havíř a později stolař, se roku  1878 oženil s Viktorií Liberdovou z Poruby z rodu podruha Josefa Liberdy a vandrovního krejčího z pruského Pszowa Karla Tichona či Czichona. Zpočátku žili v Karviné, později v Porubě. Narodilo se jim 12 dětí, páté z nich byl můj pradědeček Robert.

Robert Řezák (1886-1937) byl horníkem, pak pracoval jako strojník Hlavní jámy v Orlové, později jako strojník větrné jámy (Veterky) v Lazích. Během první světové války bojoval na východní frontě, byl v zajetí v Rusku. Oženil se s Žofií Kubánkovou z Orlové,  s níž měl dceru Bohumilu, mou babičku, a syna Josefa.

Bohumila Řezáková (1908-1997) se narodila v Orlové, zde navštěvovala klášterní školu sester boromejek. Po absolvování Obchodní školy pracovala krátce jako úřednice. V 27 letech ovdověla a zůstala sama s dvěma malými syny. Stěhovala se po všech koutech republiky, tam, kde zrovna našla dobré zaměstnání. Po různých peripetiích a putování přes Prahu, Teplice a Liberec zakotvila po válce opět ve své rodné Orlové a až do důchodu pracovala jako sekretářka na ředitelstvích několika dolů Ostravsko-karvinského revíru.

ŘEZÁKOVI

Bohumila Řezáková *1908