Turkovi pocházejí z Židněvsi, což je malá vesnička v bývalém panství Březno nedaleko od Mladé Boleslavi. První zmínky o tomto rodu lze nalézt v pozemkových knihách, kde je zápis z roku 1606, že Adam Turek (* kolem 1580) kupuje v Židněvsi grunt. Na ten se pak přiženil Jan Tesařík, který po sňatku s Adamovou dcerou Magdalenou začal být nazýván Turkem. Rod dále pokračuje třemi Václavy – Magdalenin syn Václav Turek s Kateřinou Kulhavou měl syna Václava (*1653-1723) a ten měl rovněž syna Václava. Tento poslední Václav Turek (*1716-1765) s Alžbětou Jůnovou z Března byli rodiči Jana Turka (*1743). Jan se oženil roku 1770 s Alžbětou Zítkovou z Března, nejstarší z jejich osmi dětí byl Václav Turek (1771-1856).

Václav se dal na dráhu kantora a ocitl se daleko od domova. Nejprve zřejmě působil na Havlíčkobrodsku, jeho první manželka Anna Bayerová byla mlynářská dcera z Hněvkovic, poté, co ovdověl, se podruhé oženil s Kateřinou Sukovou z Vitonína u Lipnice nad Sázavou. Kolem roku 1828 se Václav stal učitelem ve Vrbatově Kostelci na Chrudimsku, zde se mu s Kateřinou narodilo pět dětí. Nejmladší byla Nepomucena Turková (1836-1927), která se roku 1859 provdala za krejčího Jana Novotného z Hlíny. Měli spolu 12 dětí, nejmladší byl můj pradědeček František Novotný. Nepomucena po ovdovění svůj život dožila u nejstaršího syna Jana na faře v Novém Městě nad Metují, kde byl děkanem.

TURKOVI

Nepomucena Turková *1836

Jana Novotná *1908