Kozderkovi pocházeli z Luže na Chrudimsku, lze je zde vysledovat do 16. a 17. století – tkadlec Jiřík Kozderka, mlynář Jan Chaur, který se narodil někdy kolem roku 1570, řezníci Jan Klumpar a Jan Andrle, lužský primátor a zámečník Šťastný Tezaur, pekař Pavel Školní, švec Matěj Škroch – ti všichni jsou součástí Kozderkova rodu.

První Kozderka, který se v zápisech vyskytuje, byl tkadlec Jiřík, který se oženil s Kateřinou zřejmě těsně před rokem 1651. V jeho rodové linii pak pokračovali jeho čtyři synové Jindřich, Jan, Jiří a Samuel.

Nejstarší ze synů Jindřich Kozderka měl se svou ženou Kateřinou Augustinovou 6 dětí, dospělosti se dožili pouze dva synové - Jan a Martin, oba dva tkalci. 

Starší syn Jan Kozderka (1676-1715)  podlehl v roce 1715 morové epidemii, stejně jako poslední dvě z jeho 7 dětí. 

Mladší z Jindřichových synů Martin Kozderka (1683-1754) a jeho manželka Anna Jandová z Heřmanic měli spolu 13 dětí, téměř všechny však zemřely ještě v dětství. Jen jediný syn František se dočkal potomků. 

František Kozderka (*1716), lužský řezník, se oženil dvakrát. Poprvé s Marií Patočkovou, která zemřela po necelých třech letech manželství a zanechala mu dvě děti a podruhé s Kateřinou Klumparovou, se kterou měl 7 dětí. 

Nejstarší syn z druhého manželství, tkadlec Josef Kozderka (*1756) se oženil s Františkou Jamborovou z Luže. Z jejich manželství vzešlo 8 dětí. Předposlední z nich, 

František Kozderka (1804-1875) se stal správcem v Přímu u Hradce Králové. Zde se mu narodila roku 1834 nemanželská dcera Albína s Annou Barešovou, dcerou panského myslivce z Přímu. Vzali se o deset let později v Kutné Hoře. František Kozderka se později stal listovním při c.k. okresním úřadu v Příbrami. Zde se jeho dcera Albína Kozderková (1834-1897) provdala za učitele, pozdějšího ředitele měšťanských škol v Příbrami Ferdinanda Fidlera, rodáka z města Železnice.

Manželka Františka Kozderky Anna Barešová (1816-1884) a její rod pocházeli z Hradecka, z velké části se jednalo o evangelíky, o čemž existují záznamy v soupisu poddaných podle víry, v některých pozemkových knihách i v soupisu tolerančních přihlášek.

Barešovi byli ze Stěžírek,  mezi odbojnými předky Anny Barešové vyniká Jan Hippius (*1628), který  byl původně lokajem pána z Vinoře, později rychtářem v Horních Černůtkách.  V pozemkové knize Černůtek se dochoval zápis z roku 1706 – „Jan Hippius jakožto nepokojný člověk pozdvihl s některýma poddanýma proti svý vrchnosti, z kteréžto příčiny od král. ouřadu odsouzen a z panství vypovězen, nedlouho potom život dokonal“.  Košťálovi pocházeli z Probluze,  v Máslojedech žili v 17. století Konířovi, Střehounkovi, Burianovi, Krušinovi, ve Světí Tomáškovi, konšelem v Žíželevsi byl Pavel Výravský, Adam Jirousek ze Sendražic má v soupisu poddaných jakožto nekatolík u svého jména varovnou poznámku „arcibuřič jest“.

KOZDERKOVI

Albína Kozderková *1834