Prababička Ludmila Fidlerová byla dcerou Ferdinanda Fidlera, ředitele měšťanských škol v Příbrami, rodáka z Železnice u Jičína a Albíny Kozderkové z Přímu u Hradce Králové, dcery Františka Kozderky z Luže a Anny Barešové z Přímu.

Ferdinandův otec Jan Fidler (*1798) byl krupařem v Železnici, jeho předci Fidlerovi, Adámkovi a Buckovi byli sedláci ze sousedních vesnic Nemyčevsi a Vítěněvsi, Hrubí a Lacinovi byly krejčovské rodiny z Železnice.

Ferdinand Fidler (1832-1908) měl dva syny a pět dcer - Bohumila, který byl učitelem, ředitelem kůru kostela sv. Jakuba v Příbrami, hudebním skladatelem a otcem šesti dcer, Fridolína, obvodního lékaře v Příbrami, jenž zemřel bezdětný a kromě Ludmily ještě Jindřišku, Růženu, Boženu a Albínu. Ferdinand i jeho otec Jan měli pouze sestry, tento rod ze Železnice tedy vymřel po meči a pokračuje pouze ženskými potomky.

 

FIDLEROVI

Ferdinand Fidler *1832