Prababička Žofie Kubánková (*1886) z Orlové pocházela z osmi dětí – měla pět sester a dva bratry a všichni se dožili věku kolem 80 let.

Jejich otec Jan Kubánek (*1858) byl důlním střelcem v Lazích, později bydlela celá rodina v Klášterní kolonii pod hřbitovem v Orlové. Jeho otec Jan Kubánek (*1816) měl původ v karvinských rodech drobných rolníků – Kubánkovi, Kochovi, Rozbrojovi, Surmovi; matka Anna Svačinová (*1820) a její předkové Pavlitovi, Kocurovi, Kikovi a Kolatkovi pocházeli z Těrlicka, její otec Josef Svačina (*1791) byl panský ovčák ze Stanislavic.

Matka Anna Glinská (*1862) měla otce z větší dálky – Jan Glinski (*asi 1827) přišel do Slezska ze Lvova v tehdejší Haliči. Zpočátku se rodina hodně stěhovala. V roce 1855, když se Jan ženil, byl kovářem v Horní Suché, 1859 zámečníkem v huti v Dolním Štěpánově u Olomouce, 1862 opět kovářem v Horní Suché a o dva roky později již byl kovářem v Lazích. Jeho ženou byla Johana Šeligová z Dolní Suché, která byla z rodu učitele z Dolní Suché Josefa Barona, jehož otec přišel z Golkowic z dnešního Polska, a z rodu petřvaldských Gillů a Večerků. Podle všeho neměla Johana se svým mužem kovářem lehký život. Měli spolu jednoho syna a pět dcer a když Jan Glinski po téměř dvacetiletém manželství zemřel v alkoholovém deliriu, pořídila si ještě nemanželskou dceru Terezii.

V roce 1933, kdy Jan a Anna  Kubánkovi slavili v Orlové zlatou svatbu, vznikla veliká fotografie, na které jsou se všemi svými dětmi a jejich rodinami. To však byla poslední chvíle, kdy byl tento rod tak rozsáhlý. Většina manželství Kubánkových dětí zůstala bezdětných, Marie, Gabriela a Jindřich měli jen jedno dítě. Pouze prababička Žofie měla děti dvě – mou babičku Bohumilu a jejího bratra Josefa. Takže rodina, kterou jsem ve svém dětství vnímala jako obrovskou, dnes již prakticky neexistuje.

KUBÁNKOVI

Orlová 1933, zlatá svatba Jana a Anny Kubánkových

 

nahoře zleva: Emil Šimíček; Jan Budík*1899; Jindřich Kubánek*1899; Jindřich Šimíček*1920; Josef Kubánek*1892; Theodor Olšar*1892; Josef Řezák; Robert Řezák*1886

 

uprostřed stojící zleva: Marie (manž. Jindřicha Kubánka); Barbora Kubánková*1883; Milka (manž. Josefa Kubánka); Anna Kubánková*1889; Valentin Bobák*1901; Oldřich Olšar*1920

 

sedící zleva: Gabriela Kubánková*1897; Josefa Kubánková*1902; Anna Glinská*1861; Jan Kubánek*1858; Bohumila Řezáková*1908; Žofie Kubánková*1886; Bohumír Bobák*1931; Marie Kubánková*1894

 

na zemi zleva: Anděla Kubánková; Jan Bobák*1927; ?